Rygsmerter efter en bilulykke: Kompensation (dine rettigheder forklaret)

bilulykke, der forårsager hvirvelbrud

Når en person er involveret i en bilulykke, der forårsager betydelige rygsmerter, er det vigtigt at kende til rettighederne og den mulige erstatning for legemsbeskadigelse og tingskade. Ulykkesramte kan nemlig have ret til erstatning for de lidelser og gener, der er forbundet med rygsmerter som følge af ulykken.

Dette afhænger af flere faktorer, herunder graden af ​​ansvar for den skadelidte i ulykken og de garantier, der er tegnet i hans forsikringsaftale. Det er vigtigt at opsøge en læge for at fastslå sammenhængen mellem rygsmerter og ulykken og for at dokumentere alle behandlinger og tilhørende medicinske omkostninger. I tilfælde af en konflikt er det tilrådeligt at søge hjælp fra en advokat, der er specialiseret i at forsvare rettighederne for ofre for trafikulykker.

Denne artikel forklarer i detaljer processen for at opnå erstatning efter en bilulykke.

Medicinske konsekvenser og håndtering

Rygsmerter og rygskader

Efter en bilulykke er det almindeligt at lide af rygsmerter, nakkesmerter eller rygsmerter. Påvirkninger under en ulykke kan forårsage skader på ryghvirvler, muskler samt ledbånd og andet blødt væv i ryg og nakke.

Rygsmerter kan være af cervikal natur (kaninhals, cervikal forstuvning, cervikal brokosv.), lænde (diskusprolaps, lænd, spondylolistese osv.). Det kan også have en hvirvelbrud eller degenerative lidelser forværret af ulykken.

Medicinsk behandling og behandlinger

Efter en bilulykke er det afgørende at konsultere en læge for at få et fuldstændigt helbredstjek. Lægen vil vurdere skaderne, foretage en grundig klinisk undersøgelse og kan ordinere yderligere undersøgelser (røntgen, MR mv.). Efter denne vurdering udfærdiger lægen en lægeerklæring, der beskriver skaderne og deres konsekvenser for patientens helbred.

Medicinsk behandling varierer afhængigt af sværhedsgraden af ​​skaderne. Det er vigtigt nøje at følge medicinske anbefalinger vedrørende hvile, motion og behandling for at fremme optimal heling og minimere langvarige følgesygdomme.

Erstatning efter en bilulykke

Typer af skader dækket

Når en person er offer for en bilulykke, kan det være berettiget til en kompensation for lidt skader (såsom rygsmerter). Der er flere typer skader, som forsikringsselskaber kan tage højde for, afhængigt af omstændighederne omkring ulykken og de involverede parters ansvarsniveau.

  • Skade : Denne type skade vedrører skader og traumer, som offeret har lidt under ulykken. Bilulykker kan forårsage skader, bl.a rygsmerter som kan dækkes af erstatning. Det er vigtigt at komme på sygehuset og søge læge hurtigst muligt efter ulykken, for at etablere en sammenhæng mellem skaderne og ulykken.
  • Ejendomsskade : Dette er skaden på bilen og personlige ejendele, der var inde i køretøjet på tidspunktet for ulykken. JEG'erstatning afhænger de garantier, der er tegnet i forsikringsaftalen, omstændighederne ved ulykken og ansvarsniveauet for hver enkelt.
  • Moralske skader : Denne type skade vedrører den psykologiske og følelsesmæssige påvirkning, som en bilulykke kan have på offeret. Forsikringerne kan tage hensyn til den lidte moralske skade og omfatte erstatning af denne grund.
  • Udgifter til medicin og genoptræning : Den medicinske behandling og behandling, der er nødvendig efter en bilulykke, kan være dyr. Erstatningen kan dække hele eller dele af disse omkostninger afhængigt af forsikringsaftalens vilkår.
  • Indkomsttab : Hvis den skadelidte er midlertidigt eller varigt uarbejdsdygtig som følge af ulykken, kan han få erstatning for det lidte indtægtstab.

Det er vigtigt at informere din bilforsikring hurtigst muligt efter ulykken. Du skal også nævne alle detaljer relateret til ulykken (såsom dato, omstændigheder osv.)

Ansvars- og bilforsikring

Bestem ansvar

I tilfælde af en bilulykke er det vigtigt at bestemme ansvaret for hver involveret chauffør. Dette ansvar vurderes ud fra omstændighederne ved ulykken og de berørte parters vidneudsagn. Forsikringsselskabet vil bruge de indsamlede oplysninger til at fastslå den enkelte chaufførs ansvarsandel, hvilket vil have en direkte indvirkning på den modtagne kompensation.

Forsikringsgarantier og dækning

De garantier, der er tegnet i din bilforsikringsaftale, bestemmer dækningsniveauet i tilfælde af en ulykke og den erstatning, du kan kræve. Garantierne varierer fra det ene forsikringsselskab til det andet og kan blandt andet omfatte civilretligt ansvar, juridisk bistand og førerbeskyttelse.

Hvis du ikke er ansvarlig for ulykken, vil du blive fuldt kompenseret af ansvarlig chaufførs forsikringsselskab af katastrofen. Dette omfatter især omkostningerne i forbindelse med din arbejdsstandsning og sundhedsudgifter, der ikke er dækket af din sygesikring.

Er du derimod ansvarlig eller delvis ansvarlig, vil erstatningen afhænge af dit ansvarsniveau og de garantier, der er tegnet i din forsikringsaftale.Bilforsikring.

Køretøjsekspertise

Efter en ulykke udføres der generelt en vurdering af køretøjet for at vurdere den materielle skade og bestemme størrelsen af ​​den erstatning, som forsikringsselskabet vil tilbyde dig. Det er vigtigt at fremlægge de nødvendige dokumenter og beviser for at lette denne ekspertise og opnå rimelig kompensation i tilfælde af rygsmerter efter en bilulykke.

I tilfælde af uenighed om det af forsikringsselskabet foreslåede beløb, er der mulighed for at klage til a specialiseret advokat i trafikulykker og erstatning for at hjælpe dig med bedre at forsvare dine rettigheder og opnå erstatning mere i overensstemmelse med dine behov.

Det vil derefter være nødvendigt at fremlægge dokumentation, der forklarer det utilstrækkelige beløb. Dette kan omfatte økonomiske tab i forbindelse med arbejdsstandsning, udgifter til lægehjælp mv.

Vær dog omhyggelig med at afveje omkostningerne ved denne tilgang og de potentielle gevinster, før du starter.

Skadeudmåling og erstatningsberegning

Medicinsk ekspertise og kropsskade

Erstatning for skade efter en bilulykke, såsom rygsmerter, afhænger i høj grad afmedicinsk ekspertise udføres af en sagkyndig læge. Denne ekspertise gør det muligt at vurdere skader offeret har lidt og for at bestemme sværhedsgraden af følgesygdomme (fysisk, psykologisk, moralsk, æstetisk osv.).

Det er vigtigt for offeret at bygge et solidt medicinsk journal herunder alle undersøgelser, behandlinger og medicinske gebyrer som følge af katastrofen.

Offeret kan være en chauffør, en passager, en fodgænger eller enhver anden person involveret i ulykken.

I løbet af ekspertisen tager den lægefaglige ekspert højde for forskellige elementer såsom perioden forarbejde stopperlægeundersøgelser (f. MR eller røntgen) og eventuelle komplikationer relateret til skader (f. handicap på grund af potentielt permanente følgesygdomme). Han laver også en klinisk undersøgelse for endelig at foreslå en ekspertrapport.

Procedure for opnåelse af erstatning

For at opnå erstatning efter en bilulykke skal offeret følge visse trin. Som et første skridt er det vigtigt at samle alle de nødvendige dokumenter vedrørende ejendomsskade og personskade forårsaget af ulykken. Derefter skal skadelidte sende en anmodning om erstatning til sit forsikringsselskab eller til modpartens, afhængigt af droits af hver enkelt.

Ifølge Badinter-loven skal forsikringen fremvise en tilbud om erstatning legemsbeskadigelse inden for en periode på højst otte måneder fra datoen for begivenheden. Dette tilbud betragtes som en bestemmelse i tilfælde af, at forsikringsselskabet ikke har alle de nødvendige oplysninger til at fastsætte den endelige erstatning.

Beregningen af ​​erstatning for legemsbeskadigelse vil blive vurderet iht DINTILHAC nomenklatur som giver en liste over skader, der sandsynligvis vil blive erstattet (kilde). Afhængigt af ulykkestypen vil alle skadesgenstande dog ikke være erstatningsberettigede eller vil blive kompenseret på et engangsbeløb i modsætning til almindelig lovgivning.

I tilfælde af uenighed mellem skadelidte og forsikringsselskabet om erstatningens størrelse, kan skadelidte indgå i en juge at bilægge tvisten. Det er dog altid at foretrække at foretrække forhandling og mægling for at løse tvister og nå frem til en mindelig aftale.

Tilbage til toppen